Om at tolke

Om at tolke


Som tegnsprogstolk er jeg mere end bare en "Google translater";

 

Jeg tolker loyalt mod budskabet, - dvs. ikke ord for ord ("Do not hesitate to contact us again if you require any further information" - "gøre ikke tøve til kontakt os igen hvis du kræver enhver yderligere oplysninger") men sproglige begreber i rette kontekst ("du er velkommen til at kontakte os igen, hvis du har yderligere spørgsmål")


Jeg tolker loyalt mod den, der taler, dvs. at jeg ikke tager stilling til, om jeg er enig i indholdet, men tolker alt det, jeg ser og hører, til de tilstedeværende, så neutralt som muligt


Jeg har tavshedspligt, både hvad angår indholdet af det, jeg tolker, som hvor og for hvem jeg tolker