Retstolk

Retstolkninger


En retstolk tolker juridisk tale, hvilket næsten er et sprog i sig selv, det være sig ved retssager hos de danske domstole, på advokatkontorer eller hos politiet.

 

Jeg blev uddannet og eksamineret retstolk i 2004  efter et halvt års undervisning i jura og tolkning hos Tolkekompagniet, et forløb, som blev afsluttet med en skriftlig og en praktisk eksamen;

 

En skriftlig redegørelse for diverse fagudtryk inden for strafferet og retsplejeloven samt en caseopgave

En tegnsprogstolkning af en juridisk samtale med en døv

 

Begge dele med juridisk censor.

 

Jeg har erfaring med tolkninger for såvel politi (afhøring af vidne, afhøring af mistænkt med en sigtets rettigheder), advokater (samtaler med forsvarsadvokat før retssag, alm. juridisk bistand) og ved retten (grundlovsforhør, strafferet, civilret).


Jeg har desuden erfaring med tolkninger i Familieretshuset og i de sjællandske Børnehuse, herunder med tolkninger til børn.