Kompetencer

Erfaring


Jeg har en bred erfaring med de fleste former for tolkninger:

 

Uddannelser (på alle niveauer)

Arbejdspladser

Lægesamtaler

Hospitaler

Samtaler med kommunal sagsbehandler

Retstolkninger

Konferencer

Foredrag

Kirkelige handlinger

Fjerntolkninger

Sociale sammenhænge

Sportsbegivenheder

Rundvisninger og museumsbesøg

Tolkninger for nydanske døve, som ikke taler dansk tegnsprog

Tolkninger til og fra italiensk talesprog

Tolkninger til Døvblinde (taktiltolkninger og taletolkninger)

 

etc. etc ...