Priser og fakturering

Priser


Jeg følger zoner og retningslinjer udstukket af DNTM og og zonepriser afhængigt af sektoransvarlighed, dvs takster bestemt af hhv. beskæftigelsesministeriet, DNTM eller STUK.

 

Tolkninger faktureres pr. påbegyndt halve time, dog minimum en time. Prisen dækker tolkning, administration og forberedelse, samt transporttid og -udgifter, mens evt. udgifter til entré, overnatning ell. lign. faktureres ved siden af efter aftale.

 

Ved tolkninger med to eller flere tolke fakturerer jeg antallet af tolkede timer + eventuelle tillæg x antallet af tolke.

 

Tolkninger aflyst senere end fem hverdage før faktureres til fuld pris, med mindre jeg modtager en anden opgave i samme tidsrum.

 

Fakturaer sendes elektronisk via sikker mail eller oplyst EAN-nummer, og tegnsprogstolkninger er fritaget fra moms.

 

For pris og informationer om specifikke opgaver, kontakt mig venligst med alle relevante oplysninger om tid og sted samt indhold af tolkningen