Sofie Jørgensen

Sofie Jørgensen


Jeg blev uddannet tegnsprogs- og MHS-tolk fra det, der dengang hed KC, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, - nu UCC, Center for Tegnsprog - i København januar 2002.


Siden har jeg videreuddannet mig til hhv. eksamineret og certificeret retstolk, fjerntolk, kirketolk samt skrivetolk.


Fra kort før jeg blev færdiguddannet og seks et halvt år frem, var jeg ansat som tegnsprogstolk, supervisor og praktikvejleder for tolkestuderende hos Tolkecenter Danmark i København, men siden september 2008 har jeg valgt at arbejde som selvstændig på fuld tid.


Jeg tager stadig med mellemrum imod studerende i praktik


Pt. er jeg leverandør til tolkninger via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK (tidligere KTST, tolkninger af videregående uddannelser) og til tolkninger via Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM ("sociale tolkninger"),  samt tolker for kommuner, institutioner, retsvæsnet, sundhedsvæsnet m.m.


Jeg er født 1969, bosat i Vanløse og har bil.