Retstolk

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Retstolkninger

 

En retstolk tolker juridisk tale, hvilket næsten er et sprog i sig selv, det være sig ved retssager hos de danske domstole, på advokatkontorer eller hos politiet.

Jeg blev uddannet og eksamineret retstolk i 2004 efter et halvt års undervisning i jura og tolkning hos Tolkekompagniet, et forløb, som blev afsluttet med en skriftlig og en praktisk eksamen;

  1. En skriftlig redegørelse for diverse fagudtryk inden for strafferet og retsplejeloven samt en caseopgave
  2. En tegnsprogstolkning af en juridisk samtale med en døv

Begge dele med juridisk censor.

Jeg har erfaring med tolkninger for såvel politi (afhøring af vidne, afhøring af mistænkt med en sigtets rettigheder), advokater (samtaler med forsvarsadvokat før retssag, alm. juridisk bistand) og ved retten (grundlovsforhør, strafferet, civilret).

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse