Kompetencer

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Erfaring

 

Jeg har en bred erfaring med de fleste former for tolkninger:

 • Uddannelse (på alle niveauer)
 • Arbejdsplads
 • Lægesamtaler
 • Hospital
 • Samtaler med kommunal sagsbehandler
 • Retstolkninger
 • Konferencer
 • Foredrag
 • Kirkelige handlinger
 • Fjerntolkninger
 • Sociale sammenhænge
 • Sportsbegivenheder
 • Rundvisninger og museumsbesøg
 • Tolkninger for nydanske døve, som ikke taler dansk tegnsprog
 • Tolkninger til og fra italiensk talesprog

etc. etc...

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse