Om at tolke

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Om at tolke

 

Som tegnsprogstolk er jeg mere end bare en "Google translater";

  • Jeg tolker loyalt mod budskabet, - dvs. ikke ord for ord ("Do not hesitate to contact us again if you require any further information" - "gøre ikke tøve til kontakt os igen hvis du kræver enhver yderligere oplysninger") men sproglige begreber i rette kontekst ("du er velkommen til at kontakte os igen, hvis du har yderligere spørgsmål")

 

  • Jeg tolker loyalt mod den, der taler, dvs. at jeg ikke tager stilling til, om jeg er enig i indholdet, men tolker alt det, jeg ser og hører, til de tilstedeværende, så neutralt som muligt

 

  • Jeg har tavshedspligt, både hvad angår indholdet af det, jeg tolker, som hvor og for hvem jeg tolker

 

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse