Priser og fakturering

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Priser

 

Jeg følger zoner og zonepriser udstukket af Center for Døve, og det samme gælder de øvrige retningslinjer ifm. fakturering. Jeg fakturerer ikke akutte tolkeopgaver for et minimum på fire timer men for det reelle antal tolketimer.

Alle tolkninger faktureres pr. påbegyndt halve time, dog minimum en time. Prisen dækker tolkning, administration og forberedelse, samt transporttid og -udgifter, mens evt. udgifter til entré, overnatning ell. lign. faktureres ved siden af efter aftale.

Ved tolkninger med to eller flere tolke fakturerer jeg antallet af tolkede timer + eventuelle tillæg x antallet af tolke.

Tolkninger aflyst senere end en uge før faktureres til fuld pris, med mindre jeg modtager en anden opgave af samme varighed i samme tidsrum.

Fakturaer sendes elektronisk via mail eller oplyst EAN-nummer, og tegnsprogstolkninger er fritaget fra moms.

For pris og informationer om specifikke opgaver, kontakt mig venligst med alle relevante oplysninger om tid og sted samt indhold af tolkningen

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse