Praktisk info

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Lidt praktisk

 

Tolkningen bliver bedst for alle, hvis...

 

  • Jeg på forhånd har fået så mange informationer som muligt om tolkningens emne, navne på tilstedeværende, fagudtryk, m.m. Send gerne materiale via mail ved bestilling

 

  • Jeg får ca. 10 minutters pause i timen - tolkninger kræver stor koncentration og efter ca. fyrre minutter begynder den at mindskes, hvorefter kvaliteten af tolkningen går ned

 

  • Jeg får en god stol at sidde i, - uden armlæn, så jeg ikke slår mine arme, og helst justerbar. Allerbedst er en alm. kontorstol, som gør det muligt for mig at bevæge hele rygraden

 

  • Jeg sidder ved siden af den hørende og overfor den døve Bruger, så vi har øjenkontakt, men han eller hun samtidigt kan se den, der taler. Ikke i modlys og helst ikke et sted, hvor der er megen larm, så jeg får svært ved at høre, hvad der bliver sagt

 

Ved særligt svære eller langvarige tolkninger (fire timer eller derover), eller ved tolkninger, hvor jeg ikke har mulighed for tilstrækkeligt med pauser, vil jeg tolke i samarbejde med en kollega.

I så fald vil jeg altid bruge en anden, eksamineret tegnsprogstolk, og der vil blive faktureret for to tolke.

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse