Publikationer

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Læs mere

 

Hvis du vil læse lidt mere om arbejdet som tegnsprogstolk og tolkenes arbejdsforhold, kan du læse i Undervisningsministeriets Uddannelsesguiden, og har du mod på lidt mere, kan jeg anbefale Capacents rapport: "Udredning af Tolkeområdet" fra 2008, som blev gennemført for midler fra satspuljen på foranledning af Danske Døves Landsforbund.

Det er en mursten af en rapport (1,38 MB), men kompetent og meget dybdegående.

 

Du kan downloade rapporten via Center for Døves hjemmeside her

Jeg vil senere forsøge at lægge lidt andet og lettere litteratur om tegnsprogstolkning ud her på siden!

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse