Publikationer

Læs mere


Hvis du vil læse lidt mere om arbejdet som tegnsprogstolk og tolkenes arbejdsforhold, kan du læse i Undervisningsministeriets Uddannelsesguiden, og har du mod på lidt mere, kan jeg anbefale Capacents rapport: "Udredning af Tolkeområdet" fra 2008, som blev gennemført for midler fra satspuljen på foranledning af Danske Døves Landsforbund.

 

Det er en mursten af en rapport, men kompetent og meget dybdegående, rapporten åbner i Docplayer.

 

Jeg vil senere forsøge at lægge lidt andet og lettere litteratur om tegnsprogstolkning ud her på siden.