Hvor meget langsommere går samtalen med tegnsprogstolk ift en verbal samtale

Hvor langsomt går en samtale gennem tegnsprogstolk ift en verbal samtale?


Hvis du tænker i forhold til en samtale tolket af en fremmedsprogstolk, så vil du sandsynligvis opleve, at en samtale gennem tegnsprogstolk går betydeligt hurtigere: i modsætning til fremmedsprogstolkene, altså "taletolkene", der tolker konsekutivt, og som derfor tolker, når de andre parter i samtalen tier, så tolker en tegnsprogstolk simultant, altså samtidigt med, at den ene par taler.

 

I løbet af en tolkning vil jeg lytte til afsendersproget, bearbejde/forstå budskabet og producere en tilsvarende sætning på afsendersproget - samtidigt!

Dvs, at jeg, - samtidigt med at jeg hører, hvad du siger nu, - er ved i mit sprogcenter at sammensætte en sætning af det, du sagde lige før, OG på tegnsprog siger det, du sagde før det.

 

Da jeg ikke tolker ord for ord, altså "The Julekalender-English", så har jeg brug for at se/høre en del af en sætning, før jeg kan begynde at tolke, og jeg har derfor en vis forskydningstid. Sommetider er jeg i min tolkning nødt til at vente på et meningsbærende ord, som står et andet sted i den sætning, jeg ser/hører, end i den sætning, jeg skal udtale/tegne videre; på tegnsprog har sætningerne ofte tid & sted i starten og verbet til sidst - lidt lige som på tysk - så det kan ske, jeg skal trække tiden lidt og se/høre færdigt, før jeg kan tolke.

 

Denne forskydningstid kan være på op til fem-ti sekunder, afhængigt af kompleksiteten i sætningen. Altså er min tolkning en lettere forsinket udgave af, hvad der bliver sagt, men den tager som sådan ikke længere tid.

 

Men da jeg kun har to hænder, og helst ikke vil brænde min hjerne alt for tidligt af, så kan jeg ikke tolke flere personer, der taler samtidigt, og derfor vil en vis "mødedisciplin" være nødvendig i en tolket samtale: er det et møde med flere personer, der taler i munden på hinanden, kan jeg ikke følge med, selvom mit øre godt har opfattet, hvad der bliver sagt.

 

Hvor en hørende godt kan udfylde et skema eller læse et dokument, samtidigt med at han eller hun lytter, så kan en døv ikke gøre det samme, altså læse/skrive og se på tolken samtidigt.

 

Derfor vil en samtale ved hjælp af tegnsprogstolk i visse situationer tage lidt længere tid end en samtale helt uden brug af tolk.