Findes der dialekter eller accenter på tegnsprog

Findes der dialekter/accenter i tegnsprog? Kan man se, at du er københavner?


Der er forskel på tegnsprog forskellige steder i landet, forstået på den måde, at visse tegn måske er mere brugte i én landsdel end i en anden, men generelt er der flere forskelle på det tegnsprog, to døve fra samme landsdel taler, hvis disse har forskellig alder og baggrund.

 

Dansk tegnsprog findes i et utal af versioner;

Der er døve, som bruger masser af mimik og ingen dansklignende mundbevægelser, døve, som taler et tegnsprog, der er meget påvirket af dansk grammatik, døve, som bruger elementer fra MundHåndSystemet, som taler hurtigt, langsomt, med mange gentagelser, store armbevægelser, hele kroppen eller meget småt og nærmest usynligt.

 

Taler to døve søskende eller barndomsvenner sammen, kan de have deres helt egen jargon, tegn, som ikke er helt officielle, og som andre døve måske ikke bruger, og tempoet kan stige til måske det dobbelte. Da det kun er et fåtal af professionelle tegnsprogstolke, der er vokset op med tegnsprog som første sprog (som børn af døve forældre), vil nogle døve måske tale en smule langsommere, når de taler til en tolk, end når de taler til en anden døv, af venlighed og for at gøre sig forståelig.

 

- og nej, jeg tror ikke, en døv ville kunne se, jeg er Københavner :-)

Til gengæld ville den døve nok kunne se, at jeg ikke er vokset op med døve forældre, for så ville mit tegnsprog typisk indeholde flere kendetegn, der passer på en ældre dansk døv, fx mere mundhåndsystem eller visse ældre tegn, som i dag ikke bruges blandt tolke eller yngre døve, som ikke selv har døve forælder...