Er der forskel på tegnsprog, eller findes der kun et

Er der forskel på tegnsprog, eller findes der kun et? 


- og kan f.eks. en kineser og en dansker forstå hinanden på tegnsprog?


Ja, der er forskel! Og mjo…lidt kan de forstå hinanden!


En af de mest udbredte misforståelser omkring tegnsprog er, at tegnsprog skulle være internationalt. Det er det ikke, - tegnsprog er ikke, som esperanto, et opfundet sprog men et sprog, der naturligt har udviklet sig side om side med talesprog, og tegnsprog har, ligesom talesprog, visse familier og forbindelser, så for eksempel dansk og svensk tegnsprog til en vis grad minder om hinanden.


Der findes også kulturelle og politiske strømninger gennem historien, der har skabt sammenhænge mellem geografisk adskilte tegnsprog. For eksempel er der større lighed mellem fransk og amerikansk tegnsprog end mellem amerikansk og britisk tegnsprog pga. de bånd, der blev skabt mellem USA og Frankrig i forbindelse med den franske revolution og den amerikanske uafhængighedskrig.


Frankrig var et foregangsland i forbindelse med modermålsundervisning til døve. En fransk præst, Abbé de l'Epée, startede i 1770 verdens første, kendte skole for døve, efter at han selv havde lært tegnsprog af nogle døve søstre. Sammen med søstrene registrerede og systematiserede han det franske tegnsprog, som han altså ikke opfandt, - det var der i forvejen. I forbindelse med USA's grundlæggelse blev ideerne om lighed mellem mennesker og undervisning til døve eksporteret fra Frankrig, og de første amerikanske undervisere lod sig inspirere af fransk tegnsprog.


Grundlæggeren af den første døveskole i Danmark, lægen Peter Castberg, tog også på studietur til Paris, og derfor har dansk tegnsprog den samme grundlæggende holdning til tegnsprog som et sprog udviklet gennem årtusinder af og blandt døve, hvorimod England lod sig inspirere af Tyskland, hvor man ikke underviste i tegnsprog men i stedet prioriterede mundaflæsning, - senere med støtte af tegn, der så udviklede sig til hhv. tysk og engelsk tegnsprog.


Når du så alligevel ved for eksempel større internationale sportsarrangementer eller konferencer vil kunne se døve fra hver deres ende af verden kommunikere tilsyneladende flydende med hinanden, så er det ikke fordi, de taler samme sprog, men fordi mange døve er vant til at skulle kæmpe lidt mere for at gøre sig forståelige og derfor har nemmere ved at turde kaste sig ud i det med tegn og fagter. Selvom de nok ikke kan diskutere kvantefysik, så kan man ved hjælp af kropssprog og mimik, Gæt & Grinmasser, gøre sig forståeligt langt hen ad vejen!