Sofie Jørgensen

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Jeg blev uddannet

 

tegnsprogs- og MHS-tolk fra det, der dengang hed KC, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, - nu UCC, Center for Tegnsprog - i København januar 2002.

 

Siden har jeg videreuddannet mig til hhv. eksamineret og certificeret retstolk, fjerntolk, kirketolk samt skrivetolk.

 

Fra kort før jeg blev færdiguddannet og seks et halvt år frem, var jeg ansat som tegnsprogstolk, supervisor og praktikvejleder for tolkestuderende hos Tolkecenter Danmark i København, men siden september 2008 har jeg valgt at arbejde som selvstændig på fuld tid.

 

Jeg tager stadig med mellemrum imod studerende i praktik

 

Pt. er jeg leverandør i region Hovedstaden til tolkninger via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK (tidligere KTST, tolkninger af videregående uddannelser) samt leverandør i Region Hovedstaden og underleverandør i Region Sjælland til tolkninger via Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM ("sociale tolkninger").

 

Jeg er født 1969, bosat i Vanløse og har bil.

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse