Priser og fakturering

TS-tolk.dk

v/ eksamineret tegnsprogstolk Sofie Jørgensen

tlf.: 3161 8655 ~ bestil@ts-tolk.dk

Jeg følger zoner og zonepriser

 

udstukket af Center for Døve, og det samme gælder de øvrige retningslinjer ifm. fakturering, dog er min egen aflysningsfrist ikke en uge men tre arbejdsdage før tolkningen, og akutte tolkeopgaver faktureres ikke for et minimum på fire timer men for det reelle antal tolketimer.

Alle tolkninger faktureres pr. påbegyndt halve time, dog minimum en time. Prisen dækker tolkning, administration og forberedelse, samt transporttid og -udgifter, men evt. udgifter til entré, overnatning ell. lign. faktureres ved siden af efter aftale.

Ved tolkninger med to eller flere tolke fakturerer jeg antallet af tolkede timer + eventuelle tillæg x antallet af tolke.

Tolkninger aflyst senere end tre arbejdsdage før faktureres til fuld pris, med mindre jeg modtager en anden opgave af samme varighed i samme tidsrum.

 

I tilfælde af, at jeg formidler tolkningen til en underleverandør, er det dennes aflysningsfrist, der gælder, typisk en uge.

Fakturaer sendes elektronisk via mail eller oplyst EAN-nummer, og tegnsprogstolkninger er fritaget fra moms.

For pris og informationer om specifikke opgaver, kontakt mig venligst med alle relevante oplysninger om tid og sted samt indhold af tolkningen

Sofie Jørgensen, eksamineret tegnsprogs- og retstolk. Foto: kjollers.dk

 

Vi bruger Cookies for at kunne lave statistik

 

www.ts-tolk.dk © 2008 • CVR: 31680573 vagttlf.: +4531618655 • bestil@ts-tolk.dk • 2720 Vanløse